Zasady rejestracji nowych użytkowników

Proces rejestracji nowych użytkowników aplikacji przebiega następująco:

Liderzy grup:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego użytkownika (Furta > Zarejestruj się).
 2. Weryfikacja mailowa konta. Użytkownik otrzymuje automatycznego maila z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link konto powinno zostać aktywowane.
 3. Logowanie do aplikacji (Furta > Wejdź).
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego grupy (Furta > Zarejestruj grupę).
 5. Zatwierdzenie grupy i jej lidera przez administratora systemu. Administrator sprawdza istnienie grupy w danej lokalizacji i jej formę działania. Jeśli grupa jest kwalifikowalnym beneficjentem projektu, administrator dokonuje aktywacji grupy, a jej lider otrzymuje maila z powiadomieniem.

Pozostali użytkownicy:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego użytkownika (Furta > Zarejestruj się).
 2. Weryfikacja mailowa konta. Użytkownik otrzymuje automatycznego maila z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link konto powinno zostać aktywowane.
 3. Logowanie do aplikacji (Furta > Wejdź).
 4. W swoim profilu użytkownik przechodzi na zakładkę Grupy i role i klika przycisk Dodaj rolę. Należy wypełnić formularz dodawania roli wybierając z list:
  • diecezję,
  • dekanat,
  • parafię,
  • nazwę grupy,
  • rolę w grupie.
  Lider grupy otrzymuje informację mailową o dodaniu nowej roli.
 5. Zatwierdzenie roli przez lidera grupy (lub administratora w przypadku ról niepowiązanych z konkretną grupą). Użytkownik otrzymuje automatycznego maila z potwierdzeniem aktywacji roli.

W momencie kiedy użytkownik przestaje być członkiem danej grupy, powinien usunąć dodane wcześniej role. W tym celu należy:

 • wejść do profilu użytkownika Furta > Profil,
 • przejść na zakładkę Grupy i role,
 • wybrać właściwą rolę,
 • kliknąć przycisk Usuń rolę,
Również lider ma możliwość dezaktywowania roli użytkownika w swojej grupie.